Vrijwilliger voor Trefpunt Woudenberg

Wie wil meehelpen aan het succesvol neerzetten van Trefpunt in Woudenberg voor volwassenen die elkaar ontmoeten in het Cultuurhuis?

Wie ben jij?

Je bent geduldig, opgewekt, ondernemend en nieuwsgierig.  Je vindt het leuk om met mensen om te gaan en samen met de deelnemers een gezellige dagdeel en sfeer neer te zetten.  Gezamenlijk een kop koffie drinken, een spelletje doen, iets lekkers bakken of koken, creatief aan de slag of samen de krant lezen. Je kan samen met de deelnemers hun indeling van de dag bedenken. Het is een pre als je een EHBO diploma hebt.

Wat bieden we?

  • Een vrijwilligersbaan met veel ruimte voor initiatieven
  • Samenwerking met collega-vrijwilligers
  • Ondersteuning in de vorm van een ‘achtervang’  waar u met vragen terecht kunt
  • Scholing en ondersteuning naar behoefte (bijvoorbeeld mini-EHBO training, ontwikkelingsgericht coachen)
  • Vrijwilligersverzekering tijdens de werkzaamheden

Tijdsbesteding

Dit gaat in overleg op basis van beschikbaarheid van de vrijwilligers. Trefpunt zal met 1 dagdeel starten en vervolgens uitbreiden naar meerdere dagdelen doordeweeks op basis van behoefte deelnemers. De ochtend is van 10.00-13.00 uur, de middag van 13.00-16.00. Gezamenlijk wordt een rooster gemaakt.

Korte omschrijving van Trefpunt in Cultuurhuis Woudenberg

Trefpunt is bedoeld voor mensen die zelfstandig wonen en waarbij sprake is van het (deels) ontbreken van een betekenisvolle daginvulling of overbelasting van de mantelzorger.  Deze mensen hebben een steuntje in de rug nodig om deel te nemen aan activiteiten en hebben (nog) geen indicatie voor dagbesteding.

Interesse?

Meld je dan aan bij Tineke Smallenbroek, bereikbaar via t.smallenbroek@dekleineschans.nl of via
085-0669700.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties