Vrijwilligers gezocht voor 'Trefpunt'

Social

Voor de zomer start Trefpunt in het Cultuurhuis.  Trefpunt is een ontmoetingsplek voor sociaal contact, zingeving, daginvulling en persoonlijke groei. Mensen die zelfstandig wonen, geen indicatie voor dagbesteding hebben en waarbij sprake is van het (deels) ontbreken van een betekenisvolle daginvulling kunnen naar het Trefpunt komen. Voor Trefpunt zoeken we vrijwilligers. Mensen die het leuk vinden om met hen om te gaan en samen met de deelnemers een gezellig dagdeel neer te zetten.

De deelnemers kunnen meedoen aan activiteiten en een bijdrage leveren vanuit eigen talenten en interesses. Het is een plek waar men zich gewaardeerd, gekend en nuttig kan voelen en waar men vaardigheden kan aanleren of bijhouden. Eigen regie, verantwoordelijkheden, wensen, behoeften, ideeën en ondersteuningsvragen van deelnemers staan voorop. Deelnemers kunnen op deze plek (weer) mee (blijven) doen in de samenleving.

Als vrijwilliger kunt u met de deelnemers een kop koffie drinken, een spelletje doen, iets lekkers bakken of koken, creatief aan de slag of samen de krant lezen. Het is een vrijwilligersbaan met veel ruimte voor initiatieven waar je samenwerkt met collega-vrijwilligers. Zie voor meer informatie op de pagina met alle vrijwilligersvacatures in Woudenberg: www.dekleineschans.nl/vrijwilligers-vacaturebank

Interesse? Meer info bij Tineke Smallenbroek, bereikbaar via t.smallenbroek@dekleineschans.nl of via 085-0669700.

Bij u in de buurt

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties