Wat te doen bij dementie of vermoeden daarvan?

Dementie

Is er een diagnose dementie, dan kan het zinvol zijn als er een casemanager dementie betrokken is of ingeschakeld wordt. Dit laatste kan door het benaderen van uw huisarts en of het Sociaal Team.

Het kan ook zijn dat er sprake is van een vermoeden van dementie. Ook dan is het misschien prettig voor u, als er een casemanager betrokken raakt. Zij kan met u meedenken in het diagnosetraject en adviseren welke weg er bewandeld kan worden.

In beide gevallen zal er contact opgenomen worden met een van de vier casemanagers Dementie, die in de gemeente Woudenberg werkzaam zijn. Zij plannen een keukentafelgesprek om de situatie in te schatten. Vanuit hun expertise zal er een advies gegeven worden.

Heeft u een vraag over dagopvang, dan kunt u hier contact met ons opnemen. Het Sociaal Team werkt samen met de casemanagers. Zij kunnen samen met u kijken welke dagopvang het beste bij uw wensen en mogelijkheden aansluit.

Bij u in de buurt

Alzheimer cafe
9 december 2020

MyWepp - Alzheimer café
11 november 2020

Kerstavond - Alzheimer café
9 december 2020

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties