Wekelijkse activiteiten SWO

Friends

De Senioren Welzijn Organisatie Woudenberg (SWO) biedt wekelijks veel activiteiten aan. De meeste vinden plaats op 
De Schans. Klik op de activiteit voor meer informatie.

maandag

09.30 - 12.00 uur  -  Koersbal  

14.00 - 16.00 uur  -  50+ koor “Zingen Houdt Jong”  (in gebouw De Harmonie)

13.30 - 17.00 uur  -  de Vrije Inloop

dinsdag

09.00 - 12.00 uur  -  de Vrije Inloop

09.30 - 10.30 uur  -  Jeu de Boules in het Schanspark

09.30 - 11.30 uur  -  Welfare Woudenberg

10.00 uur  -  1e en 3e dinsdag van de maand:. Wandelclub Nordic Walking

13.30 - 17.00 uur  -  de Vrije Inloop

13.00 - 14.30 uur  -  Internetcafé (voor antwoorden en oplossingen)

14.30 - 16.30 uur  -  Doe Meer Met Je Tablet (Android en iPad)

19.30 - 21.30 uur  -  Koersbal

Woensdag

13.30 - 15.00 uur  -  Volleybal

13.00 - 13.45 uur  -  Gymnastiek

14.00 - 16.30 uur  -  Sociëteit Ons Genoegen met 2e en 4e woensdag sjoelen

19.30 - 21.00 uur  -  2e woensdag van de maand. Alzheimer café

donderdag

09.00 - 12.00 uur  -  de Vrije Inloop

09.30 - 10.30 uur  -  Jeu de Boules in het Schanspark

09.30 - 11.30 uur  -  Welfare Woudenberg (in Groenewoude)

11.15 - 12.15 uur  -  Yoga 60+ (kleine zaal)

13.00 - 14.30 uur  -  zwemmen (in Octopus - Leusden)

13.30 - 17.00 uur  -  de Vrije Inloop

14.30 - 16.30 uur  -  Welfare Woudenberg (in Groenewoude)

19.30 - 21.30 uur  -  Koersbal

vrijdag

09.30 - 11.30 uur  -  Doe Meer Met Je Tablet

10.00 - 11.00  uur  -  Walking Football (bij VV Woudenberg)

10.00 - 12.15  uur  -  Yoga 60+ (kleine zaal)

13.30 - 15.30 uur  -  Doe Meer Met Je Tablet

http://www.swo-woudenberg.nl/agenda

Bij u in de buurt

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties