Zorgverzekering op Maat van Poliswijzer

Tandwiel zorg

Poliswijzer helpt inwoners bij het vinden van een passende zorgverzekering
Vanaf 2020 is er in Woudenberg de Zorgverzekering op Maat van Poliswijzer. De gemeente heeft samen met Poliswijzer alle zorgverzekeringen op een rij gezet op een vergelijkingswebsite. Via deze website krijgen inwoners van gemeente Woudenberg hulp bij het zoeken naar een passende zorgverzekering.

Doordat Poliswijzer zoekt naar een passende zorgverzekering, kunnen de kosten voor een nieuwe zorgverzekering hoger of lager uitvallen dan een huidige zorgverzekering. Dit hangt af van de zorg die de inwoner verwacht nodig te hebben. De Poliswijzer voor Woudenberg is te vinden op de website: www.poliswijzer.nl/woudenberg.

Minima kunnen vanaf 1 januari 2020 een tegemoetkoming van de gemeente krijgen als zij een aanvullende zorgverzekering hebben. Deze tegemoetkoming bedraagt € 100,- per meerderjarige verzekerde per kalenderjaar.

Om voor de bijdrage in aanmerking te komen geldt een inkomensgrens van 110% van de geldende bijstandsnorm inclusief vakantiegeld. Ook gelden de vermogensgrenzen op grond van artikel 34 van de Participatiewet.

Collectieve Zorgverzekering voor Minima vervalt
Vanaf 2020 biedt Menzis geen Collectieve Zorgverzekering voor Minima meer aan in de gemeente Woudenberg. Minima profiteren dan niet langer van de korting die Menzis en de gemeente geven. Ook het uitgebreide dekkingenpakket van GarantVerzorgd is er dan niet meer.

Meer informatie?
Voor meer informatie of het doen van een aanvraag kunt u contact opnemen met Coöperatie De Kleine Schans. De Coöperatie  is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.00 uur via 085-0669700. U kunt ook mailen naar info@dekleineschans.nl.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties